Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Καλή Χρονιά...
Πρωτοχρονιά στην πόρτα σου μάτια μου ήρθα πάλι,
μα μη με διώξεις μη μου πεις φύγε μας τα' παν άλλοι